WAX & TINT

WAX, TINT & HENNA BROW


BEAUTIFUL EYE PACKAGE
EYE-BROW & EYE-LASH TINT
EYE-BROW TINT

EYE-BROW TINT

$15.00

EYE-BROW WAX

EYE-BROW WAX

$18.00

EYE-BROW WAX - RE-SHAPE
EYE-LASH TINT

EYE-LASH TINT

$20.00

HENNA BROWS & EYE-BROW WAX
LIP OR CHIN WAX
LIP, CHIN & EYE-BROW WAX